много високо ниво на облусжване бързи точни и коректни