Тунелен способ

Ако трябва да се извърши ремонт на тръбопровод, може да се използва и така нареченият тунелен способ. Неговата специфика се състои в прокопаване на тунел за полагане и свързване на тръби. Методът е подходящ както за подмяна на водопровод, така и при подмяна на канализация. Едно от големите предимства е, че инфраструктурата не бива нарушена. Тунелният способ може да бъде извършен ръчно или с машина. Особеността е, че по време на изкопните работи се изисква стабилизация.